ContactMarketBlog
Contact Market Blog
Menu


GoldNRoll Misiune si Valori


Misiune

Misiunea Gold'n'Roll este facilitarea și promovarea utilizării monetare a aurului pur.
Această misiune va ghida activitatea Gold'n'Roll atât timp cât aurul va fi singura formă de ban ce întrunește toate calitățile necesare pentru a îndeplini cu succes funcția monetară: mediu de schimb, unitate universală de măsură, mijloc de prezervare a valorii, raritate, imposibilitatea creării sale de către de om, fără risc de contrapartidă, nealterabil, indestructibil.


Puritate

Pentru noi aur pur înseamnă aur cu o puritate de minim 99,99%.
Tot aurul aflat în proprietatea Gold'n'Roll sau în custodia Gold'n'Roll este aur pur.
Gold'n'Roll acceptă la depozitare aliaj de aur cu puritate sub 99,99%, dar cantitatea de aur încasată în contul clientului reprezintă numai proporția de aur pur din aliaj, din care se sustrage comisionul de rafinare pentru a obține aur pur.
Gold'n'Roll nu oferă la retragerea din depozit decât aur pur.


Responsabilitate

Gold'n'Roll nu acceptă aur decât din surse de proveniență demonstrabilă sau rezonabilă.
Aurul obținut din exploatări miniere ce nu respectă elemente esențiale de protecție a mediului în timpul exploatării și de re-ecologizare a zonei de extracție după exploatare, este inacceptabil.
Aurul obținut din exploatări miniere ce practică munca forțată sau condiții inumane de muncă este de asemenea inacceptabil.
Gold'n'Roll nu primește în depozit aur de la persoane sau organizații care l-au obținut prin furt, tâlhărie, violență de orice fel, schimb involuntar sau înșelăciune.


Proprietate

Toate depozitele aflate în custodia Gold'n'Roll sunt 100% alocate.
În depozitele alocate segregate, clientul deține în numele său un număr de lingouri având anumite caracteristici (producător, masă și puritate).
În depozitele alocate nesegregate, clientul deține în numele său o cantitate de aur alocată în unul sau mai multe lingouri de aur pur. Unitatea de cont este gramul de aur pur iar cea mai mică diviziune este miligramul de aur pur (0,001 grame).
Clientul este proprietarul de-legio și de-facto al întregii cantități de aur din depozitul său curent. Singurele funcții ale Gold'n'Roll în relație cu titularul de depozit sunt cele de custode și de furnizor de servicii.
Aurul înregistrat în depozitul curent al clientului există în orice moment, în întregime și în formă fizică pură, în depozit sau în tranzit între depozite.


Fungibilitate

O cantitate de aur pur este interschimbabilă cu aceeași cantitate de aur pur.
În cazul depozitelor alocate segregate, lingourile având aceleași caracteristici (masă, puritate și producător) sunt interschimbabile între ele. În cazul depozitelor alocate nesegregate, cantitatea de aur pur aflată în proprietatea unui client este distribuită în ansamblul lingourilor ce constituie fondul comun. Fondul comun de lingouri este compus din orice model și număr de lingouri, atât timp cât fiecare lingou în parte este din aur pur și respectă principiul de responsabilitate, iar cantitatea totală de aur a fondului este în orice moment, mai mare sau egală cu suma cumulată a părților alocate fiecărui client.


Securitate

Responsabilitatea fundamentală a Gold'n'Roll este protecția aurului aflat în custodia sa.
Asigurarea securității aurului aflat în depozite sau în tranzit reprezintă cel mai înalt angajament al Gold'n'Roll față de clienții săi.
Asigurarea în întregime a depozitelor, implementarea celor mai performante măsuri de securitate și paza permanentă a spațiilor de depozitare și a transportului de aur sunt standardele minime pentru orice depozit aflat în custodia Gold'n'Roll.
Eforturile de a asigura o securitate excepțională se extind însă dincolo de standardele minime. Diversificarea geografică a depozitelor, planificarea acțiunilor în caz de urgență și dezvoltarea de parteneriate globale sunt câteva din soluțiile pe care Gold'n'Roll le dezvoltă pentru a proteja aurul clienților în caz de forță majoră (război, tulburări sociale, naționalizare sau calamitate naturală).
Deși Gold'n'Roll nu poate oferi o garanție a protecției depozitelor în cazurile de forță majoră, va face tot ceea ce îi stă în putere pentru a preveni astfel de situații și pentru a asigura protecția depozitelor în timpul unor astfel de evenimente.


Transparență

Pentru a asigura clienții și partenerii de acoperirea totală în aur pur a depozitelor, operatorii depozitelor de mare securitate parteneri ai Gold'n'Roll sunt auditați periodic de instituții independente. Gold'n'Roll permite de asemenea, la cererea și pe cheltuiala grupurilor de clienți, audituri inopinate.


Anonimitate

Gold'n'Roll respectă dreptul clienților la anonimitate.
Din acest motiv, auditurile verifică acoperirea în aur fizic a depozitelor fără a avea acces la datele de identificare personală a clienților.
Singura situație în care datele personale ale unui client și istoricul operațiunilor sale financiare pot fi divulgate unor terți este prin mandat judecătoresc. Chiar și în acest caz Gold'n'Roll își rezervă, în limita posibilităților, dreptul de a refuza oferirea informațiilor către terți dacă mandatul contravine drepturilor fundamentale ale omului la proprietate, libertate de expresie sau libertatea de a se angaja în schimburi comerciale voluntare.
Gold'n'Roll nu poate garanta succesul protecției datelor personale ale clienților și a istoricului operațiunilor financiare în caz de forță majoră. Va face însă tot ceea ce îi stă în putere pentru a preveni astfel de situații și pentru a asigura protecția informațiilor în timpul unor astfel de evenimente.


Disponibilitate

Gold'n'Roll își dorește să ofere clienților cât mai multe locații și modalități de retragere a aurului fizic din depozite. Acest obiectiv poate fi realizat prin multiplicarea punctelor de lucru, prin tehnologizare, prin curierat și prin parteneri ce împărtășesc aceleași valori.
Gold'n'Roll dorește să faciliteze retragerea unor cantități cât mai mici de aur din depozite, pentru a fi utilizate de clienți în schimburi independente de sistemul bancar. Micro-lingourile, monedele metalice cu inserție de aur, bancnotele cu filigran de aur sau depunerile de strat fin de aur pur pe monede sau bancnote sunt câteva soluții posibile. Strategia pentru a realiza acest obiectiv este cercetarea tehnologică și standardizarea celor mai populare soluții.
Nu în ultimul rând, Gold'n'Roll dorește să asigure disponibilitatea permanentă a platformei digitale de gestionare a depozitelor, transferuri de aur și alte operațiuni cu aur. Strategia pentru a realiza acest obiectiv este dezvoltarea de soluții descentralizate, securizate și anonime de stocare a datelor și de comunicație.
Gold'N'Roll Autorizare ANPC Metale Pretioase