ContactMarketBlog
Contact Market Blog
Menu

GoldNRoll Escrow GoldNRoll Escrow


INTERMEDIERE ÎN VÂNZAREA ȘI CUMPĂRAREA DE LINGOURI ȘI MONEDE DE AURAtunci când cumpărătorul și vânzătorul de lingouri și monede de aur nu se cunosc și mai ales dacă se află în locații diferite, există o problemă de încredere. Ce se expediază mai întâi, banii sau produsele? Sunt produsele autentice si conforme?

În această situație recomandăm cu încredere serviciul Gold’n’Roll Escrow.

Gold’n’Roll reprezintă punctul de contact și garantul ambelor părți.


Serviciul Escrow Transparent

Cumpărătorul și vânzătorul se întâlnesc la sediul Gold'n'Roll. Vânzătorul prezintă lingourile/monedele de aur, care sunt autentificate de către noi.
Dacă lingourile/monedele nu sunt autentice și conforme, tranzacția se întrerupe. Cu acordul vânzătorului, lingourile/monedele neconforme se declară la ANPC.
După autentificare, cumpărătorul plătește vânzătorului lingourile/monedele de aur în numerar sau prin transfer bancar.
Dacă plata se face în numerar sau prin transfer bancar instant, vânzătorul predă lingourile/monedele cumpărătorului. Tranzacția este considerată încheiată.
Dacă plata se face prin transfer bancar normal, lingourile/monedele răman în custodia Gold'n'Roll până la încasarea contravalorii lor de către vânzător.
După confirmarea încasării de către vânzător, Gold'n'Roll informează cumpărătorul pentru ca acesta să ridice lingourile/monedele de aur de la sediul nostru.
Dacă vânzătorul nu încasează contravaloarea lingourilor/monedelor în 48 de ore de la inițierea tranferului bancar, tranzacția poate fi anulată, nu înainte de a verifica starea transferului la bancă.


Serviciul Escrow Anonim

Cumpărătorul și vânzătorul nu se cunosc și nu se întalnesc.
Vânzătorul se prezintă cu lingourile/monedele la sediul Gold'n'Roll pentru autentificare. Cumpărătorul participă prin apel telefonic cu reprezentantul Gold'n'Roll.
Dacă lingourile/monedele nu sunt autentice și conforme, tranzacția se întrerupe. Cu acordul vânzătorului, lingourile/monedele neconforme se declară la ANPC.
Dacă lingourile/monedele sunt autentificate, acestea rămân în custodia Gold'n'Roll. Cumpărătorul face plata către vânzător prin transfer bancar.
Lingourile/monedele pot fi ridicate de către cumpărator de la sediul nostru numai după ce vânzătorul confirmă încasarea contravalorii lor.
Dacă vânzătorul nu încasează contravaloarea lingourilor/monedelor în 48 de ore de la inițierea tranferului bancar, tranzacția poate fi anulată, nu înainte de a verifica starea transferului la bancă.


Prețul de vânzare/cumpărare și comisionul Gold'n'Roll

Comisionul de autentificare a lingourilor/monedelor de aur este de 10 lei/lingou sau monedă și se împarte în mod egal între vânzător și cumpărător.

Prețul lingourilor/monedelor tranzacționate se va stabili de comun acord la cotația spot a aurului imediat după autentificare la sediul Gold'n'Roll.

Comisionul de intermediere Gold'n'Roll este egal pentru vânzător și cumpărător, și se stabileste după cum urmează:

 ◦ 2% din valoarea tranzacției dacă aceasta este sub 10.000 lei
 ◦ 1% din valoarea tranzacției dacă aceasta este între 10.000 și 50.000 lei
 ◦ 0,75% din valoarea tranzacției dacă aceasta este între 50.000 și 250.000 lei
 ◦ 0,5% din valoarea tranzacției dacă aceasta este între 250.000 și 500.000 lei
 ◦ 0,25% din valoarea tranzacției dacă aceasta este între 500.000 și 1.000.000 lei
 ◦ 0,1% din valoarea tranzacției dacă aceasta este peste 1.000.000 lei


PRIN GOLD'N'ROLL ESCROW VINDEȚI ȘI CUMPĂRAȚI LINGOURI ȘI MONEDE DE AUR APROAPE DE CURSUL SPOT ȘI BENEFICIAȚI DE CEL MAI MARE RANDAMENT AL ECONOMIILOR VOASTRE ! ÎN PLUS AVEȚI AURUL, RESPECTIV PLATA, PE LOC !